دانلود (پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان حقوق غیر مالی بزه دیدگان)


دانلود (پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان حقوق غیر مالی بزه دیدگان)

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم
هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان حقوق غیر مالی بزه دیدگان_خوش امدید
امیدوارم بهره کافی را از پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان حقوق غیر مالی بزه دیدگان ببرید

قانون اساسی در جهت تضمین حقوق اساسی بزه دیدگان جرم، باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد حقوق حمایت شده توسط قانون اساسی بایستی شامل حق آگاهی از رسیدگی‌های علنی دادگاه و حضور آنان، ارائه اظهارات و بیانیه به دادگاه درخصوص آزاد كردن متهم بازداشتی به قید كفالت و اصدارحكم و قبول اقرار متهم، اطلاع دهی‌به بزه دیدگان درخصوص حضور و اظهار نظر در جلسات رسیدگ


ادامه مطلبhttp://oriau.ir/?p=5146